aktualności - Dofinansowania dla dużych firm i korporacji 2018-01-17 wróć do listy

Dofinansowania dla dużych firm i korporacji

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Škoda Road Safety prowadzi atrakcyjny projekt
dla wszystkich przedsiębiorstw, w tym dużych firm, korporacji, a także jednostek
publicznych i fundacji
. W związku z uruchomieniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(KFS), można uzyskać wysokie bezzwrotne dofinansowanie na przeszkolenie pracowników. Z
uwagi na krótki czas pozostały do dnia naboru, prosimy o szybki kontakt w przypadku
zainteresowania szkoleniami.


Korzyści:
· dofinansowanie 80% całkowitych kosztów szkolenia
· brak ograniczenia liczby pracowników, których można objąć wsparciem
· maksymalna kwota wsparcia przypadająca na 1 pracownika to od 5 000 do 11 000 zł
· możliwość elastycznego dostosowania terminów szkoleń już po otrzymaniu
dofinansowania
· przygotujemy kompletny wniosek o dofinansowanie i na końcu je rozliczymy
· 100% skuteczność w dotychczasowym pozyskiwaniu środków z KFS (ponad 700
uczestników)


Warunki:
· pracownik zatrudniony na umowę o pracę - w dowolnym wymiarze etatu
· firma nie korzystała ze środków KFS w 2017 roku
· firma nie wykorzystała puli pomocy de minimis (200 000 € w latach 2015-2016)
· wniosek składamy w powiecie siedziby lub fili, w której zatrudniony jest pracownik
· szkolenie musi się odbyć w 2018 roku


Szkolenia dostępne w projekcie:
· Safe Driving I stopień 7h   950 zł 
· Safe Driving II stopień 7h  950 zł 
· Defensive Driving 7h         480 zł 
· Eco Driving 7h                     480 zł 
· istnieje możliwość połącznia kilku szkoleń, a także dobór warsztatów realizowanych
przez psychologa transportu, eksperta BRD, ratownika medycznego i innych
Dodatkowo możemy szkolenia te połączyć z innymi szkleniami świadczonymi przez naszych
markowych partnerów z branży szkoleniowej. Dotyczy to bogatej oferty szkoleniowej w tym m. in.
kursów: menadżerskich, zarządzania sprzedażą, umiejętności osobistych, relacji z klientem,
budowania zespołu, informatycznych i wielu innych. Zainteresowanym prześlemy szczegółową listę z
opisami szkoleń i zaprojektujemy kurs maksymalnie dopasowany do celów biznesowych, branży oraz
aktualnego rozwoju firmy i pracowników.

Koszty wniosku o dofinansowanie:
· koszt przygotowania wniosku to 50 zł netto/os. płatne przed naborem po stronie
pracodawcy, niniejsza kwota dotyczy grup 100 osobowych lub większych
W przypadku wyboru któregoś ze szkoleń u naszego partnera, możliwość udzielenia dużego rabatu w
przygotowaniu wniosku lub nawet opracowania go nieodpłatnie.


Terminy naborów:
- Poznań: 31.01.2018 
- Warszawa: koniec stycznia na tydzień przed terminem naboru
- Wrocław: koniec stycznia
- Katowice: na początku lutego
- Gdańsk: 29 lub 30 stycznia
- Gdynia i Sopot: od 15.01.2018
- Łódź: 30.01.2018
- Bydgoszcz: przełom stycznia i lutego
- Opole: luty
Dla pozostałych powiatów, terminy sprawdzamy na prośbę klienta.

Więcej informacji:
Jakub Łabędzki kierownik projektu
Telefon: 692 857 465
e-mail: biuro@rodantv.pl

...