aktualności - Zapytanie Ofertowe - Instruktorzy 2014-02-19 wróć do listy

Zapytanie Ofertowe - Instruktorzy

Stowarzyszenie Autoklub Poznański „Octavius” zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie wykonawcy usług obsługi merytorycznej szkoleń w ramach projektu „UNIWERSALNY KIEROWCA – szkolenia doskonalące technikę jazdy” (nr POKL.08.01.01-30-449/12) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

...